Kopirnica JOCopy Kopirnica JOCopy
Kopirnica JOCopy ključe besede fotokopiranje oblikovanje grafično oblikovanje multimedia


SLEDNIK Ignacij Pečoler s.p.
gsm: 031-393-332
faks: 02-88-31-171
E-mail: info@slednik.si

 

UPRAVIČENJA DETEKTIVADetektiv sme pridobivati informacije neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, ki imajo podatke in so jih pripravljene dati prostovoljno, iz evidenc in iz sredstev javnega obveščanja.


Prav tako sme pridobivati podatke z osebno zaznavo. Pri izvajanju osebne zaznave lahko detektiv uporablja naprave za slikovno snemanje v okviru naloge iz pooblastila. Fotografije lahko služijo kot dokaz v nadaljnjih postopkih.


Detektiv ima v okviru pisnega pooblastila stranke pravico pridobivati podatke iz:


– evidence registriranih vozil (registrsko označbo, po­datke o lastnikih in podatke o vozilu);
– registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva (podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča);
– evidence zavarovancev (podatke o zaposlitvi, deloda­jalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah); slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplo­vov (podatke o plovilih in lastnikih).


Detektiv sme vpogledati v sodne in upravne spise ali si iz njih prepisati podatke, kadar ima po zakonu, ki ureja to področje, pravico tudi stranka, ki ga je pooblastila

 
     
 


© 2013 Slednik - Ignacij Pečoler s.p. | detektivske storitve